درگیر کردن لاوا هوند

درگیر کردن لاوا هوند امروز میخواهیم درباره درگیر کردن لاوا هوند دفاعی بحس کنیم و روشی را به اموزش بگذاریم.اگر در وار ها دقت کرده باشید متوجه شده اید…

استراتژی بچه اژدها

استراتژی بچه اژدها امروز می خواهیم یک استراتژی جدید را معرفی کنیم که عنصر اصلی این استراتژی سرباز جدیدی است که به تازگی به بازی اضافه شده و با امدن به…

روش های ساخت کلنی مقتدر

روش های ساخت کلنی مقتدر موضوعی که امروز موخواهیم در رابطه با ان صحبت کنیم روش های ساخت کلنی مقتدر است که تا به حال درباره ان بسیار گفته شده و بحس های…

اتحاد کلن ها

اتحاد کلن ها امروز قرار روشی جدید برای پیشرفت کلن هایتان به ارمغان بیاوریم برای اولین بار در ایران کلش میتوانید شگرد کلن های مقتدر را بیاموزید. این…