دقایقی پیش شرکت سوپرسل، از تغییرات پیشرو در آپدیت بعدی جزئیاتی را منتشر کرد. بیشتر تغییرات مربوط به بخش کلن وار میباشد و سیستم حریف یابی در کلن وار ها تغییر کرده است و عملکرد بهتری نسبت به قبل پیدا میکند. البته این تغییرات باعث شده است که مدت زمان سرچ بین کلن ها برای وار، افزایش پیدا کند.
پیش نمایش تغییرات کلش آف کلنز در آپدیت بعدی

وار های 35 نفره و 45 نفره به منظور عملکرد بهتر سیستم حریف یابی، از بازی حذف خواهند شد
در سیستم حریف یابی جدید، انتخاب حریف برای کلن وار، بیشتر بر اساس دفاعی شما بستگی دارد تا نیرو های حمله
تاثیر گذاری وسایل دفاعی قوی مانند اینفرنو تاور، ایگل آرتیلری و گرند واردن بر روی انتخاب حریف برای کلن وار افزایش داده خواهد شد
سوابق برد و باخت بر روی انتخاب حریف در کلن وار تاثیر گذار خواهد بود
سیستم جدید به نام “تیم برابر تیم” به بازی اضافه خواهد شد تا نابرابری های بین کلن وار ها را از بین ببرد