همانطور که میدانید هرسال سوپرسل سعی میکند در فصل تابستان برای بازی هایش یک بروزرسانی انجام دهند . حال اخباری از آپدیت کلش رویال منتشر شده است . اخبار…