بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور دسته

اژدها

آموزش استراتژی دراگون813

دراگون سربازی می باشد که در تاون هال 8 به قدرت زیادی می رسد ولی در بعضی موارد نمی توان از آن برای نابودی حریف استفاده کنیم و در حمله به بعضی از دهکده…
?>