بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور دسته

ساحره

استراتژی ویچ و زمین لرزه

استراتژی ویچ و زمین لرزه امروز می خواهیم درباره یک استراتژی صحبت کنیم که عنصر اصلی این استراتژی ویچ هست .نیروی ویچ چندین استراتژی متفاوت دارد که برخی…
?>