بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

آموزش رها کردن اسپل پویزن در حملات

استاد اسپل سم

اسپل سم موثرترین راه برای مقابله با نیروهای درون کلن کستل مپ های حریف است.در این پست میخواهیم به شما استاد اسپل سم یعنی چگونگی استفاده از این اسپل و…
?>