بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

آموزش های کلن و قوانین

نکات عضویت در کلن

بیشتر اوقات لیدرهای کلن ها با اعضای کلن خود بر سر اینکه اعضا قوانین کلن را رعایت نمیکنند بسیار مشکل دارند.این نگرانی و مشکلات لیدر را باید درک کرد و…
?>