بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

اسپل جامپ

استاد اسپل جامپ

اسپل پرش اسپلی است که در حملات پیشرفته استفاده میشود و از آن به عنوان گذراندن نیروها از دیوار استفاده میشود.درست است که با والبریکر هم میشود نیروهارا…

ترکیب اسپل جامپ و ریج

ترکیب اسپل جامپ و ریج یکی از ایده آل ترین ترکیب های اسپل به شمار می رود. این ترکیب، معمولا در کنار استراتژی هایی که در آن گولم، پکا و ... وجود دارد…
?>