بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

اسپل رعد در کلش

استاد اسپل لایتینگ

اسپل رعد و برق اولین اسپلی است که در بازی برای شما باز میشود و بسیار شده از آن استفاده کرده اید.این اسپل مدتی بود استفاده از آن کم شده بود ولی با آمدن…
?>