بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

اسپل پرش

استاد اسپل جامپ

اسپل پرش اسپلی است که در حملات پیشرفته استفاده میشود و از آن به عنوان گذراندن نیروها از دیوار استفاده میشود.درست است که با والبریکر هم میشود نیروهارا…
?>