بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

انداختن اسپل سم در کدام مکان

استاد اسپل سم

اسپل سم موثرترین راه برای مقابله با نیروهای درون کلن کستل مپ های حریف است.در این پست میخواهیم به شما استاد اسپل سم یعنی چگونگی استفاده از این اسپل و…
?>