بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

برگشت

بازگشت استراتژی بارچ

بارچ،یکی از استراتژی های قدیمی و البته موثر برای فارم در بازی بود.که بعد از گذشت زمان و تغیراتی که در بازی رخ دیگر به صرفه و موثر واقع نمی شد.اما بعد…
?>