بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

در صورت لفت دادن لیدر در کلن چه کسی لیدر جدید خواهد شد

?>