بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

سوراخ

گودال های مپ

من شرط میبندم که بعدا ارزو میکنید که به یک مپ بخورید که در آن سوراخ وجود داشته باشد.یک سوراخ در وسط مپ باشد تا شما بتوانید نیروهایتان را در آن مستقر…
?>