بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

مقدار لوت قابل غارت در هر اتک

?>