بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

نکات عضویت در کلن

نکات عضویت در کلن

بیشتر اوقات لیدرهای کلن ها با اعضای کلن خود بر سر اینکه اعضا قوانین کلن را رعایت نمیکنند بسیار مشکل دارند.این نگرانی و مشکلات لیدر را باید درک کرد و…
?>