بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

پوشش اسپل پویزش چقدر است؟

استاد اسپل سم

اسپل سم موثرترین راه برای مقابله با نیروهای درون کلن کستل مپ های حریف است.در این پست میخواهیم به شما استاد اسپل سم یعنی چگونگی استفاده از این اسپل و…
?>