بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور دسته

لاوا هاند

درگیر کردن لاوا هوند

درگیر کردن لاوا هوند امروز میخواهیم درباره درگیر کردن لاوا هوند دفاعی بحس کنیم و روشی را به اموزش بگذاریم.اگر در وار ها دقت کرده باشید متوجه شده اید…
?>