بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک

بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل

0 3,086

در مطلب امروز کلش اف کلنز بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل را برای استراتژی های کاربردی در همه سطوح تاون هال ها شرح خواهم داد .

 

به عنوان یک پلیر فول مکس تاون هال 11 پیشنهاد میکنم اگر به دنبال یک اکانت فول مکس با هیروها ، دیوار و ساختمان های دفاعی کاملا مکس ، همچنین لول بالای 200 و کاپ لجند هستید از ربات ایرانکلش استفاده کنید تا در کمترین زمان ممکن به همه این‌ها برسید .

برای دیدن ربات ایرانکلش کلیک کنید 

 

در مطلب گذشته بهترین نیروهای دفاعی کلن کستل را برای لول مختلف تاون هال منتشر کردم ، اما هدف بسیاری از شما از رک دادن بیشتر دریافت نیروهای تهاجمی است .

از همین رو نیاز است تا بنا بر استراتژی که استفاده می‌کنید ، رک های خودتان را مهندسی کنید و بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل را بشناسید .

زیرا بسیار حائز اهمیت است که در یک استراتژی در یک لول خاص از تاون هال درخواست چه نیرویی را به عنوان بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل بکنید تا بیشترین تاثیر ممکن را در استراتژی اتک شما داشته باشد .

 

بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل در تاون هال 8

در تاون هال 8 بصورت عمده شاهد 3 استراتژی برای اتک هستیم .

  • فول دراگ
  • هوگ
  • گولم ویزارد پکا

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با فول دراگ است ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 1 عدد دراگ مکس بدهید ، دراگ لول 6 با آسیب منطقه ای 270 و سطح سلامتی 3200 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

 

بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل
بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با هوگ است ، بنا بر لول نیروهای خود برای شما 2 حالت وجود خواهد داشت ، فول هوگ و یا بولر هوگ .

اگر از استراتژی فول هوگ استفاده می‌کنید ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 5 عدد هوگ مکس بدهید ، هوگ لول 7 با آسیب منطقه ای 135 و سطح سلامتی 700 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

همچنین برای اتک ترکیبی بولر هوگ ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 4 عدد بولر مکس بدهید ، بولر لول 3 با آسیب منطقه ای 85 و سطح سلامتی 350 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

 

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با گولم ویزارد پکا است ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 6 عدد ویزارد مکس بدهید ، ویزارد لول 8 با آسیب منطقه ای 215 و سطح سلامتی 210 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

 

بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل در تاون هال 9

در تاون هال 9 بصورت عمده شاهد 3 استراتژی برای اتک هستیم .

  • لاوالون
  • هوگ
  • گولم ویزارد ویچ و یا والکری
بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل
بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با لاوالون است ، بنا بر لول نیروهای خود برای شما 2 حالت وجود خواهد داشت ، لاوالون و یا بولر لاوالون .

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با لاوالون است ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 1 عدد لاوا مکس بدهید ، لاوای لول 4 با سطح سلامتی 7200 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

همچنین برای اتک ترکیبی بولر لاوالون ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 5 عدد بولر مکس بدهید ، بولر لول 3 با آسیب منطقه ای 85 و سطح سلامتی 350 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

 

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با گولم ویزارد ویچ و یا والکری است ، بنا بر لول نیروهای خود شما می‌توانید 3 ترکیب مختلف را به عنوان نیروی تهاجمی کلن کستل استفاده کنید .

پیشنهاد می‌کنم یا رک خود را برای 7 عدد ویزارد مکس بدهید ، ویزارد لول 8 با آسیب منطقه ای 215 و سطح سلامتی 210 در نقش نیروی تخریب و پشتیبان برای استراتژی شما شدیدا پر قدرت خواهد بود .

و یا رک خود را برای 5 عدد بولر مکس بدهید ، بولر لول 3 با آسیب منطقه ای 85 و سطح سلامتی 350 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

همچنین می‌توانید رک خود را برای 1 عدد گولم مکس بدهید ، گولم لول 6 با سطح سلامتی 6600 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

 

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با هوگ است ، بنا بر لول نیروهای خود برای شما 2 حالت وجود خواهد داشت ، فول هوگ و یا بولر هوگ .

اگر در تاون هال 9 از استراتژی فول هوگ استفاده می‌کنید ، مطابق توضیحات گذشته پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 6 عدد هوگ مکس بدهید ، هوگ لول 7 با آسیب منطقه ای 135 و سطح سلامتی 700 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

همچنین برای اتک ترکیبی بسیار قدرتمند و محبوب بولر هوگ که در تاون هال 9 کاربرد بسیار دارد ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 5 عدد بولر مکس بدهید ، بولر لول 3 با آسیب منطقه ای 85 و سطح سلامتی 350 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

 

بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل در تاون هال 10 و 11

در تاون هال 10 و 11 بصورت عمده شاهد 4 استراتژی برای اتک هستیم .

  • لاوالون
  • بولر
  • ماینر
  • گولم بولر والکری و ویچ

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با ماینر است ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 6 عدد ماینر مکس بدهید ، ماینر لول 5 با آسیب منطقه ای 112 و سطح سلامتی 800 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

 

بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل
بهترین نیروهای تهاجمی کلن کستل

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با بولر است ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 5 عدد بولر مکس بدهید ، بولر لول 3 با آسیب منطقه ای 85 و سطح سلامتی 350 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

همچنین می‌توانید رک خود را برای 1 عدد گولم مکس بدهید ، گولم لول 6 با سطح سلامتی 6600 در نقش یک نیروی تانکی مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

 

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با لاوالون است ، بنا بر لول نیروهای خود برای شما 2 حالت وجود خواهد داشت ، لاوالون و یا بولر لاوالون .

اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با لاوالون است ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 1 عدد لاوا مکس بدهید ، لاوای لول 4 با سطح سلامتی 7200 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

همچنین برای اتک ترکیبی بولر لاوالون ، پیشنهاد می‌کنم رک خود را برای 5 عدد بولر مکس بدهید ، بولر لول 3 با آسیب منطقه ای 85 و سطح سلامتی 350 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

 

همچنین اگر استراتژی که شما اکثرا از آن استفاده می‌کنید ، استراتژی اتک با گولم بولر والکری و ویچ است ، شما می توانید بنا بر لول نیروهای خود 3 ترکیب مختلف را به عنوان رک نیروی تهاجمی درخواست دهید .

می‌توانید رک خود را برای 1 عدد گولم مکس بدهید .

و یا رک خود را برای 4 عدد والکری مکس بدهید ، والکری لول 5 با آسیب منطقه ای 148 و سطح سلامتی 1100 مهره شدیدا پر قدرتی برای استراتژی شما خواهد بود .

همچنین می‌توانید رک خود را برای 5 عدد بولر مکس بدهید .

 

 

*** سوالات و نظرات خود را در انتهای این مطلب با ما در میان بگذارید ***

 

 

مشترک شدن
خبر کردن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
?>