بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک

آپدیت بالانس عظیم تابستانه کلش اف کلنز! (کاهش زمان آپگرید همه چیز)

27 4,596

با انتشار آپدیت بسیار بزرگ تاون هال 12 و معرفی تعداد زیادی لول جدید برای ساختمان ها و نیروها قاعدتا لولهای قبلی نیاز به بالانس و متعادل سازی جدید در تمامی حوزه ها خواهد داشت تا تعادل بازی حفظ شود! حال بدوگیم توانسته تا برای اولین بار در بین تمامی منابع به جزییات آپدیت عظیم بالانس تابستانه کلش اف کلنز پیش از اعلام رسمی دست پیدا کند! لازم به ذکر است که این جزییات هنوز درحال تست میباشد و احتمال تغییر در تمامی بخش های آن وجود دارد!

بالانس پیش رو برای هیروها ، اسپل ها ، ساختمان ها و نیروها (دارک و اکسیری) اعمال خواهد شد ولی نکته جالب اینجاست این بالانس فقط بر روی مدت زمان ساخت و یا آپگرید موارد گفته شده تمرکز دارد!

جزییات ذکر شده در این مطلب کاملا حقیقی بوده و برای اولین بار بصورت اختصاصی توسط تیم بدوگیم از سرور توسعه دهندگان کلش اف کلنز استخراج شده است بنابراین در تمامی قسمت های آن امکان تغییر وجود دارد و همچنین از زمان اعمال آنها در سرور اصلی نیز خبری در دسترس نیست!

لول های ذکر نشده در هر کدام از ساختمان ها ، نیروها و یا اسپل ها به معنی عدم تغییر در آن لول میباشد. لازم به ذکر است که کپی برداری از این مطلب تنها با ذکر منبع امکان پذیر است و عدم توجه به این موضوع پیگرد قانونی خواهد داشت!

[toc]


تغییرات بالانس ساختمان ها

تاون هال (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
3 3 ساعت 2 ساعت 
4 1 روز 16 ساعت 
5 2 روز 1 روز
6 4 روز 2 روز
7 6 روز 4 روز
8 8 روز 5 روز
9 10 روز 7 روز
10 12 روز 8 روز
11 14 روز 10 روز

کمپ (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
3 3 ساعت 2 ساعت 
4 8 ساعت 5 ساعت 
5 1 روز 16 ساعت
6 3 روز 2 روز
7 5 روز 3 روز و 12 ساعت
8 10 روز 6 روز و 12 ساعت
9 14 روز 11 روز و 16 ساعت

اکسیر کالکتور + گلد ماین (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
5 2 ساعت 2 ساعت 
6 6 ساعت 4 ساعت 
7 12 ساعت 8 ساعت
8 1 روز 16 ساعت
9 2 روز 1 روز و 12 ساعت
10 3 روز 2 روز
11 4 روز 2 روز و 12 ساعت
12 5 روز 3 روز

مخزن اکسیر + گلد (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
3 1 ساعت 30 دقیقه
4 2 ساعت 1 ساعت 
5 3 ساعت 2 ساعت
6 4 ساعت 3 ساعت
7 6 ساعت 4 ساعت
8 8 ساعت 5 ساعت
9 12 ساعت 8 ساعت
10 1 روز 16 ساعت
12 7 روز 4 روز

باراکس ها (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
2 15 دقیقه 30 دقیقه 
3 2 ساعت 1 ساعت 
4 4 ساعت 3 ساعت
5 10 ساعت 8 ساعت
6 16 ساعت 12 ساعت
7 1 روز 16 ساعت
8 2 روز 1 روز و 12 ساعت
9 4 روز 2 روز و 12 ساعت
10 6 روز 4 روز 
11 8 روز 6 روز
12 10 روز 7 روز

لابلاتوری (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
2 5 ساعت 3 ساعت 
3 12 ساعت 8 ساعت 
4 1 روز 16 ساعت
5 2 روز 1 روز و 8 ساعت
6 4 روز 2 روز و 16 ساعت
7 5 روز 3 روز و 8 ساعت
8 6 روز 4 روز
9 7 روز 6 روز

کانون ها (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
4 2 ساعت 1 ساعت 
5 6 ساعت 4 ساعت 
6 12 ساعت 8 ساعت
7 1 روز 16 ساعت
8 2 روز 1 روز و 12 ساعت
9 3 روز 2 روز
10 4 روز 2 روز و 12 ساعت
11 5 روز 3 روز
12 6 روز 3 روز و 12 ساعت
13 7 روز 4 روز
14 8 روز 5 روز
15 9 روز 6 روز

آرچر تاور (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
4 4 ساعت 3 ساعت 
5 12 ساعت 8 ساعت 
6 1 روز 12 ساعت
7 2 روز 1 روز و 12 ساعت
8 3 روز 2 روز
9 4 روز 2 روز و 12 ساعت
10 5 روز 3 روز
11 6 روز 3 روز و 12 ساعت
12 7 روز 4 روز
13 8 روز 5 روز
14 9 روز 6 روز
15 10 روز 8 روز

ویزارد تاور (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
1 8 ساعت 6 ساعت 
2 1 روز 12 ساعت 
3 2 روز 1 روز و 12 ساعت
4 3 روز 2 روز
5 4 روز 2 روز و 12 ساعت
6 5 روز 3 روز
7 6 روز 4 روز
8 8 روز 5 روز
9 10 روز 7 روز
10 12 روز 10 روز

ضدهوایی (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
1 5 ساعت 3 ساعت 
2 1 روز 12 ساعت 
3 3 روز 2 روز
4 4 روز 2 روز و 12 ساعت
5 5 روز 3 روز
6 6 روز 4 روز
7 8 روز 5 روز
8 10 روز 6 روز
9 12 روز 10 روز

مورتار (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
1 8 ساعت 5 ساعت 
2 12 ساعت 8 ساعت 
3 1 روز 16 ساعت
4 2 روز 1 روز و 12 ساعت
5 4 روز 2 روز 12 ساعت
6 5 روز 3 روز
7 7 روز 4 روز
8 8 روز 5 روز
9 10 روز 6 روز
10 12 روز 10 روز

کلن کستل (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
2 6 ساعت 4 ساعت 
3 1 روز 12 ساعت 
4 2 روز 1 روز و 12 ساعت
5 6 روز 4 روز
6 10 روز 7 روز
7 14 روز 10 روز

تسلا تاور (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
1 1 روز 12 ساعت 
2 3 روز 2 روز
3 5 روز 3 روز و 12 ساعت
4 6 روز 4 روز
5 6 روز 4 روز و 12 ساعت
6 7 روز 5 روز رو 12 ساعت
7 8 روز 6 روز و 12 ساعت
8 10 روز 8 روز
9 12 روز 10 روز

اسپل فکتوری (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
1 1 روز 12 ساعت 
2 2 روز 1 روز و 12 ساعت
3 4 روز 2 روز و 12 ساعت
4 5 روز 3 روز و 12 ساعت

ایکس بو (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
1 7 روز 4 روز و 12 ساعت
2 8 روز 5 روز و 12 ساعت
3 10 روز 6 روز و 12 ساعت
4 12 روز 8 روز
5 14 روز 10 روز

دریل دارک اکسیر (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول ساختمان مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
1 1 روز 12 ساعت
2 2 روز 1 روز و 12 ساعت
3 3 روز 2 روز
4 4 روز 2 روز و 12 ساعت
5 6 روز 4 روز
6 8 روز 5 روز

تغییرات بالانس هیروها

بربرین کینگ + آرچر کویین (کاهش مدت زمان آپگرید و بازسازی)

لول هیرو مدت زمان آپگرید بعد از بالانس مدت زمان بازسازی بعد از بالانس
2 تا 3 12 ساعت 10 دقیقه
4 تا 6 1 روز و 12 ساعت 10 دقیقه
7 تا 9 2 روز 13 دقیقه
10 تا 12 2 روز و 12 ساعت 13 دقیقه
13 تا 15 3 روز 16 دقیقه
16 تا 18 3 روز و 12 ساعت 16 دقیقه
19 تا 21 4 روز 19 دقیقه
22 تا 24 4 روز و 12 ساعت 19 دقیقه
25 تا 27 5 روز 22 دقیقه
28 تا 30 5 روز و 12 ساعت 22 دقیقه
31 تا 33 6 روز 25 دقیقه
34 تا 36 6 روز و 12 ساعت 25 دقیقه
37 تا 38 7 روز 28 دقیقه

گرند واردن (کاهش مدت زمان بازسازی)

لول هیرو مدت زمان بازسازی قبل از بالانس مدت زمان بازسازی بعد از بالانس
2 30 دقیقه 28 دقیقه
3 31 دقیقه 28 دقیقه
4 32 دقیقه 28 دقیقه
5 33 دقیقه 28 دقیقه
6 34 دقیقه 31 دقیقه
7 35 دقیقه 31 دقیقه
8 36 دقیقه 31 دقیقه
9 37 دقیقه 31 دقیقه
10 38 دقیقه 31 دقیقه
11 39 دقیقه 34 دقیقه
12 40 دقیقه 34 دقیقه
13 41 دقیقه 34 دقیقه
14 42 دقیقه 34 دقیقه
15 43 دقیقه 34 دقیقه
16 44 دقیقه 37 دقیقه
17 45 دقیقه 37 دقیقه
18 46 دقیقه 37 دقیقه
19 47 دقیقه 37 دقیقه
20 48 دقیقه 37 دقیقه
21 49 دقیقه 40 دقیقه
22 50 دقیقه 40 دقیقه
23 51 دقیقه 40 دقیقه
24 52 دقیقه 40 دقیقه
25 53 دقیقه 40 دقیقه
26 54 دقیقه 43 دقیقه
27 55 دقیقه 43 دقیقه
28 56 دقیقه 43 دقیقه
29 57 دقیقه 43 دقیقه
30 58 دقیقه 46 دقیقه

تغییرات بالانس اسپل ها

اسپل فریز (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول اسپل مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
1 5 روز 3 روز
2 7 روز 4 روز و 12 ساعت
3 10 روز 6 روز و 12 ساعت
4 12 روز 8 روز
5 14 روز 9 روز
6 14 روز 11 روز و 12 ساعت

اسپل سم (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول اسپل مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
2 4 روز 2 روز و 12 ساعت
3 6 روز 4 روز 
4 10 روز 6 روز و 12 ساعت
5 12 روز 9 روز و 12 ساعت

اسپل زلزله (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول اسپل مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
2 6 روز 4 روز
3 8 روز 5 روز 
4 12 روز 9 روز و 12 ساعت

اسپل سرعت (کاهش مدت زمان آپگرید)

لول اسپل مدت زمان آپگرید قبل از بالانس مدت زمان آپگرید بعد از بالانس
2 8 روز 5 روز
3 10 روز 6 روز و 12 ساعت
4 14 روز 9 روز 

مطلب درحال نگارش…

این مطلب بصورت ساعتی بروزرسانی میشود!

جزییات بالانس نیروها ، اسپل ها و هیروها نیز به مرور قرار داده میشود!

مشترک شدن
خبر کردن از
guest
27 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
Salar

سلام خسته نباشید میگم بهتون چرا اطلاعاتتان کامل نیست هی نوشتید به زودی کامل میشود سریع کاملش کنید تا بخونیم تموم شه بره چند روز مارو علاف کردید که ناقص هست باسپاس

احمد

داداش این خبر هارو سوپرسل میگه بعد اینا میان اینجا مینویسن تخسییر اینا نیستش که چیزی که سوپرسل گفاه رو میان اینجا میگن

افشین

سلام .چیزی تغییرنکرده داداش .من تاون دوازده هستم .مخزن گلدهمون هفت روزهستش .باراکس هم همینطور.دقیقاچه چیزی تغییرکرده؟؟

Saa

تغیرات بغیر چند تغییر جزیی مثلا زمان بازسازی هیروها بقیه فقط واسه تاون 10 به پایین هست شامل تاون هال 11 و 12 نمیشه

saeed

سلام هنوز رو گوشی LG G 4 نمیتوان سرور به اتصال می زنه کی درست میشه؟

داود احمدزاده

آخرین ورژن کلش رو دانلود کردید؟

saeed

سلام چرا هنوزم رو گوشی LG4 کلش نمیاره….

Abc

سلام دوست عزیز.اقا فقط اطلاعات گرن واردن اشتباه بنظر میرسه.ممنون بابت زحمتی ک میکشین

مانی

باراکس که هنوز 12 روزه پس چرا ؟

علی

اطلاعاتتون اشتباهه.فقط یه سری چیزای خاص زمانشون کم شده اونم نه زیاد.گفتید باراکسها اپگریدشون کم میشه ولی هیچ تغییری نکرده .مورتال و ویزارد هم که مثل قبل همون چهارده روزه کمپ ها هم همچنین لابلاتوارم که هیچ تغییری نکرده تنها چیزی که من تو بازی دیدک فقط کنون بود و ارچرتاور و بمب تاور بقیه سر جای خودشون هستن همون چهارده روز برای تان 11 و 12 لطفا اطلاعاتتونو درست کنید

امیر حسین

لطفامیشه یه پست بزارید و توی اون پوست جدول هزینه ارتقای هیروها در اپدیت جدیدو کامل بزارید؟اگه میشه جواب بدید.

امیرحسین

اگه زدین میشه لینک پستو بزاری در پاسخ؟

امیرحسین

اینا که مدت زمانشونه من هزینه رو میگم ??

امید

هزینه دارک تغییری نکرده فقط زمان اپ کم شده

دانیال

یه سوال وقتی اپدیت بیاد شما در این جا لینک رو میزارین

دانیال

ی سوال اگر اپدیتش بیاد شما اینجا لینک به روزرسانی رو میزارین که ما از این جا اپدیت کنیم

داود احمدزاده

این تغییرات به صورت دانلود محتوا (Download Content) در بازی اعمال شد ُ نیازی به آپدیت از طرف شما نیست

alireza.leo

هم اکنون بازی اپدیت شد 20 دقیقه رفت واسه تعمیر

افشین

سلام.ضمن تشکرازشما.هیروهارو ذکرنکردین.درضمن مدتش محدودهست ؟یابرای همیشه؟اگرمدتش محدودهست به نظرشماکدامیک ازمواردبالابه نفع هست که اپ بشه ممنون

امید

دوست عزیز هیرو ها هزینه دارکشون تغییر نکرده فقط زمان اپگریدشون کمتر شده و فکر کنم این تغییرات دائمی باشن چون نگفتن اصن رویداده یا موقتی هستن

هادی

سلام رباطی چیزی ندارین برای گوشی که منابعو فول کنه؟

alireza.leo

این جوری که معلومه باید تا بالانس سنگ قلاب باشیم چون هزینه و تایم اپدیت ها خیلی تفاوت داره

hamid

سلام ی سوال آپدیت بالانس کی میاد

?>