بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

اسپل جدید کلش

استاد اسپل کلون

اسپل کلون،پرهزینه ترین اسپلی است که شما میتوانید در حمله از آن استفاده کنید.نه فقط بخاطر هزینه ی آماده کردن بلکه بیشتر بخاطر اینکه 4 فضای خالی اسپل…
?>