بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

Master the Poison Spell

استاد اسپل سم

اسپل سم موثرترین راه برای مقابله با نیروهای درون کلن کستل مپ های حریف است.در این پست میخواهیم به شما استاد اسپل سم یعنی چگونگی استفاده از این اسپل و…
?>