بدوگیم
بروزترین مرجع بازی های آنلاین استراتژیک
مرور برچسب

اسپل

استاد اسپل کلون

اسپل کلون،پرهزینه ترین اسپلی است که شما میتوانید در حمله از آن استفاده کنید.نه فقط بخاطر هزینه ی آماده کردن بلکه بیشتر بخاطر اینکه 4 فضای خالی اسپل…
?>